Shaqo Banaan

Shirkadda SOSTEC waxaa ka banaan 2 jago oo kala ah
1. Marketing
2. Sales
Waxa laga doonayaa qofka inuu heysto shahaadada Bachelor ka hadii ay ahaan laheyd Business administration, Marketing, Sales, Finance iwm.
Khibradd 1 sano oo shaqa ah ama kabadan , sidoo kale waxaa soo dhaweyneynaa dadka hadda qalinjabiyay ee howlkarka ah.
Ku soo dirso codsigaada iyo CV gaadaba jobs@sostec.so
Mahadsanid
http://www.sostec.so